פתיחת עוסק ברשויות

בואו נבין קודם מה זה עסק בכלל - וכיצד אני יכול בכלל להתאגד כשאני רוצה לפתוח עסק?

כשאני רוצה לפתוח עסק, אני יכול להתאגד בכמה צורות שונות. הנפוצה מבניהם היא עוסק פטור או עוסק מורשה. 

שני ההגדרות הללו – עוסק פטור או עוסק מורשה הינם הגדרות למע”מ בלבד! 

בנוסף לזה יכול להיות שאני אהיה שותף בשותפות (רשומה או לא) ויכול להיות שאני ארצה בכלל להקים חברה בע”מ (או חברה לא בע”מ). כל האפשרויות הללו כפי שנאמר לעיל הינן הגדרות למע”מ בלבד.

במס הכנסה – אנחנו נהיה עוסק- והתיק יפתח על הבן זוג הרשום ללא קשר למי הוא העצמאי מבין השניים. זאת אומרת יכול להיות שהאישה היא העצמאית אבל התיק במס הכנסה יפתח על שם הבעל. למה זה קורה?

מס הכנסה רואה משק בית משותף. מבחינתו הוא מסתכל על כל המשפחה ביחד כיחידה אחת. ועל כן התיק במס הכנסה ייפתח על שם הנציג של אותה יחידה. ברוב המקרים יהיה זה הבעל. גם לזה יש חוקים משלהם – מי יכול להיות הבן זוג הראשי – הנציג במס הכנסה ומי לא. 

בביטוח לאומי – אנחנו נקרא מבטחים. גם פה יש מספר הגדרות שונות שההשפעה על ההגדרה הנכונה -היא ישירות על הכיס של העוסק. הגדרה זו יכולה להשפיע גם על סכומי הכסף המשולמים כל חודש בחודשו וגם על כמה ישולם לנו אם חלילה יקרה לנו משהו כמו פציעה בעבודה. 

את כל הדברים הללו צריך לשקלל ולקחת בחשבון כשאנחנו מחליטים לפתוח עוסק. 

מע"מ

מס ערך מוסף (מע”מ) – מוטל על עסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו. המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק.יצוין כי במקביל מוטל מע”מ על יבוא טובין בידי כל אדם.

מעמ

מס הכנסה

מס הכנסה משולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה (הכנסה מהון או מנכס) בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

 

מס הכנסה

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

ביטוח לאומי

השאירו את הפרטים כאן

2
יוליה זורובסקי

ייעוץ ראשוני ללא עלות

דילוג לתוכן